messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ันที่ 19 เมษายน 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.สมเด็จ โดยท่านคำภู ฝ่ายพลแสน เลขานุการนายก อบต.สมเด็จ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ และได้ลงพื้นที่ทวนสอบสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ม.7 ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน ประธาน อสม. และอสม. ทุกหมู่บ้าน
รายละเอียด : ันที่ 19 เมษายน 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.สมเด็จ โดยท่านคำภู ฝ่ายพลแสน เลขานุการนายก อบต.สมเด็จ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ และได้ลงพื้นที่ทวนสอบสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ม.7 ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน ประธาน อสม. และอสม. ทุกหมู่บ้าน
ผู้โพส : admin