ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓ โทรสาร : ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓ อีเมลล์ : admin@somdet-ks.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓ โทรสาร : ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓ อีเมลล์ : admin@somdet-ks.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ : ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓ โทรสาร : ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓ อีเมลล์ : admin@somdet-ks.go.th เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

../add_file/

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : junpen.rid@hotmail.com เบอร์โทร :093-3499945 การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : junpen.rid@hotmail.com เบอร์โทร :093-3499945 การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : junpen.rid@hotmail.com เบอร์โทร :093-3499945 การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว

– วัดป่าห้วยลาด หมู่ที่ 6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

(เครดิตภาพ: http://www.watpahuaylad.org/)

– วัดป่าม่วง หมู่ที่ 5  ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

-ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋น ถนนทับกี่-บ้านนา (ตรงข้าม รพ.สต.ทับกี่)

สถานที่ท่องเที่ยว

– วัดป่าห้วยลาด หมู่ที่ 6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

(เครดิตภาพ: http://www.watpahuaylad.org/)

– วัดป่าม่วง หมู่ที่ 5  ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

-ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋น ถนนทับกี่-บ้านนา (ตรงข้าม รพ.สต.ทับกี่)

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว

– วัดป่าห้วยลาด หมู่ที่ 6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

(เครดิตภาพ: http://www.watpahuaylad.org/)

– วัดป่าม่วง หมู่ที่ 5  ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

-ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋น ถนนทับกี่-บ้านนา (ตรงข้าม รพ.สต.ทับกี่)

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว

– วัดป่าห้วยลาด หมู่ที่ 6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

(เครดิตภาพ: http://www.watpahuaylad.org/)

– วัดป่าม่วง หมู่ที่ 5  ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

-ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋น ถนนทับกี่-บ้านนา (ตรงข้าม รพ.สต.ทับกี่)


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ :
ประวัติความเป็นมา
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน
 
สภาพทั่วไป
๑   ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่
เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
๑.๑.ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๓.ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๔.ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
 
๒   พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่
๓  สภาพภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒   หมู่บ้าน  โดยมีหมู่ที่  ๒  อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน   องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี   ๓  ฤดูกาล  คือ
๓.๑   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
๓.๒   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ
ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
๓.๓   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง
 
4.สภาพแวดล้อม
๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก
๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา 
 จำนวนหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้
๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่   ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒,
๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่    ๒
๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน   ได้แก่หมู่ที่  ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐
๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี  ๑๒  หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน  นายประวุฒิ   รัตน์อนันต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๔๒๘๐๖๑๖
๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก  นายทองสุข  มาตผุด เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๔๕๑๖๘๑๗๓
๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก  นายทองจันทร์  เหล่าลุมพุก   เป็นกำนันตำบล  เบอร์โทร. ๐๘๖๖๔๖๔๒๗๒
๓. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก  นายอนุชาติ   บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๘๔๓๘๘๙๓
๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์  อุ่นเจริญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๗๙๕๐๓๒๓๙
๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน  นายทองสา  จิตรจักร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๓๖๖๓๙๕๕๓
๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง  นายบุญมา   บุญสงคราม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๐๑๙๐๖๖๔๗
๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์  นายสมัย  ศรีสมบูรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๗๑๒๔๐๙๓
๙.หมู่ที่๑๐ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์เป็งสุข  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒
๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน  นายวินิจ   เจริญราษฎร์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน   เบอร์โทร.  ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐
๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน   นายสำรวย   ภูบุญทอง   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๖๓๙๖๓๕๗
๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง   นายทรง  อาริสาโพธิ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๙๐๓๕๖๕๖๒๒
๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า   ๕๐ %
๕.๒   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น            –              แห่ง
๖  จำนวนประชากร
๖.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร  ๑,๖๑๑  ครัวเรือน
๖.๒  จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต   อบต.สมเด็จ        ทั้งหมด  ๕,๖๑๐  คน    แยกเป็น            ชาย   ๒,๘๐๔    คน     หญิง       ๒,๘๐๖    คน
๖.๓   มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน   ๒๑๖.๗     คน/ตารางกิโลเมตร๙
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น     ๆ
 ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
 ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
 ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
 
สภาพเศรษฐกิจ
๑ อาชีพ
๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา  จำนวน  ๙๐๐ ครัวเรือน
๑.๒ อาชีพรองได้แก่
๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน
๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่   ไม้ยืนต้น-ไม้ผล  จำนวน  ๕๐  ครัวเรือน
๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง   จำนวน   ๙๐๐  ครัวเรือน
๑.๒.๔.พืชผัก  จำนวน   ๒๓  ครัวเรือน
๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน  ๕  ครัวเรือน
๑.๓   อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่    
       - โค   กระบือ จำนวน  ๑๐๐  ครัวเรือน
       - สุกร          จำนวน   ๕๐   ครัวเรือน
       - เป็ด – ไก่    จำนวน  ๓๐0  ครัวเรือน                                                                          
๑.๔   อาชีพค้าขาย  จำนวน  ๒๐๐ ครัวเรือน
       - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ   ๒๐,๐๐๐   บาท/ปี
๒   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
            ๒.๑ ธนาคาร      ๓   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
            ๒.๒ โรงแรม       ๑   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                  ๘   แห่ง
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                   ๒   แห่ง
                     ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม                  –   แห่ง
                     ๒.๖ โรงสี                                  ๑๗  แห่ง
            ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      ๕   แห่ง
ประวัติความเป็นมา
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน
 
สภาพทั่วไป
๑   ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่
เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
๑.๑.ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๓.ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๔.ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
 
๒   พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่
๓  สภาพภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒   หมู่บ้าน  โดยมีหมู่ที่  ๒  อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน   องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี   ๓  ฤดูกาล  คือ
๓.๑   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
๓.๒   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ
ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
๓.๓   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง
 
4.สภาพแวดล้อม
๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก
๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา 
 จำนวนหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้
๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่   ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒,
๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่    ๒
๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน   ได้แก่หมู่ที่  ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐
๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี  ๑๒  หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน  นายประวุฒิ   รัตน์อนันต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๔๒๘๐๖๑๖
๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก  นายทองสุข  มาตผุด เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๔๕๑๖๘๑๗๓
๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก  นายทองจันทร์  เหล่าลุมพุก   เป็นกำนันตำบล  เบอร์โทร. ๐๘๖๖๔๖๔๒๗๒
๓. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก  นายอนุชาติ   บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๘๔๓๘๘๙๓
๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์  อุ่นเจริญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๗๙๕๐๓๒๓๙
๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน  นายทองสา  จิตรจักร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๓๖๖๓๙๕๕๓
๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง  นายบุญมา   บุญสงคราม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๐๑๙๐๖๖๔๗
๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์  นายสมัย  ศรีสมบูรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๗๑๒๔๐๙๓
๙.หมู่ที่๑๐ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์เป็งสุข  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒
๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน  นายวินิจ   เจริญราษฎร์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน   เบอร์โทร.  ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐
๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน   นายสำรวย   ภูบุญทอง   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๖๓๙๖๓๕๗
๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง   นายทรง  อาริสาโพธิ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๙๐๓๕๖๕๖๒๒
๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า   ๕๐ %
๕.๒   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น            –              แห่ง
๖  จำนวนประชากร
๖.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร  ๑,๖๑๑  ครัวเรือน
๖.๒  จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต   อบต.สมเด็จ        ทั้งหมด  ๕,๖๑๐  คน    แยกเป็น            ชาย   ๒,๘๐๔    คน     หญิง       ๒,๘๐๖    คน
๖.๓   มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน   ๒๑๖.๗     คน/ตารางกิโลเมตร๙
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น     ๆ
 ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
 ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
 ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
 
สภาพเศรษฐกิจ
๑ อาชีพ
๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา  จำนวน  ๙๐๐ ครัวเรือน
๑.๒ อาชีพรองได้แก่
๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน
๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่   ไม้ยืนต้น-ไม้ผล  จำนวน  ๕๐  ครัวเรือน
๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง   จำนวน   ๙๐๐  ครัวเรือน
๑.๒.๔.พืชผัก  จำนวน   ๒๓  ครัวเรือน
๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน  ๕  ครัวเรือน
๑.๓   อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่    
       - โค   กระบือ จำนวน  ๑๐๐  ครัวเรือน
       - สุกร          จำนวน   ๕๐   ครัวเรือน
       - เป็ด – ไก่    จำนวน  ๓๐0  ครัวเรือน                                                                          
๑.๔   อาชีพค้าขาย  จำนวน  ๒๐๐ ครัวเรือน
       - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ   ๒๐,๐๐๐   บาท/ปี
๒   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
            ๒.๑ ธนาคาร      ๓   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
            ๒.๒ โรงแรม       ๑   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                  ๘   แห่ง
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                   ๒   แห่ง
                     ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม                  –   แห่ง
                     ๒.๖ โรงสี                                  ๑๗  แห่ง
            ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      ๕   แห่ง
ดาว์นโหลดไฟล์ pdf 
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
ประวัติความเป็นมา
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน
 
สภาพทั่วไป
๑   ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่
เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
๑.๑.ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๓.ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๔.ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
 
๒   พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่
๓  สภาพภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒   หมู่บ้าน  โดยมีหมู่ที่  ๒  อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน   องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี   ๓  ฤดูกาล  คือ
๓.๑   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
๓.๒   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ
ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
๓.๓   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง
 
4.สภาพแวดล้อม
๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก
๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา 
 จำนวนหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้
๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่   ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒,
๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่    ๒
๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน   ได้แก่หมู่ที่  ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐
๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี  ๑๒  หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน  นายประวุฒิ   รัตน์อนันต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๔๒๘๐๖๑๖
๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก  นายทองสุข  มาตผุด เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๔๕๑๖๘๑๗๓
๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก  นายทองจันทร์  เหล่าลุมพุก   เป็นกำนันตำบล  เบอร์โทร. ๐๘๖๖๔๖๔๒๗๒
๓. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก  นายอนุชาติ   บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๘๔๓๘๘๙๓
๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์  อุ่นเจริญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๗๙๕๐๓๒๓๙
๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน  นายทองสา  จิตรจักร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๓๖๖๓๙๕๕๓
๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง  นายบุญมา   บุญสงคราม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๐๑๙๐๖๖๔๗
๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์  นายสมัย  ศรีสมบูรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๗๑๒๔๐๙๓
๙.หมู่ที่๑๐ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์เป็งสุข  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒
๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน  นายวินิจ   เจริญราษฎร์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน   เบอร์โทร.  ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐
๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน   นายสำรวย   ภูบุญทอง   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๖๓๙๖๓๕๗
๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง   นายทรง  อาริสาโพธิ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๙๐๓๕๖๕๖๒๒
๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า   ๕๐ %
๕.๒   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น            –              แห่ง
๖  จำนวนประชากร
๖.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร  ๑,๖๑๑  ครัวเรือน
๖.๒  จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต   อบต.สมเด็จ        ทั้งหมด  ๕,๖๑๐  คน    แยกเป็น            ชาย   ๒,๘๐๔    คน     หญิง       ๒,๘๐๖    คน
๖.๓   มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน   ๒๑๖.๗     คน/ตารางกิโลเมตร๙
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น     ๆ
 ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
 ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
 ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
 
สภาพเศรษฐกิจ
๑ อาชีพ
๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา  จำนวน  ๙๐๐ ครัวเรือน
๑.๒ อาชีพรองได้แก่
๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน
๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่   ไม้ยืนต้น-ไม้ผล  จำนวน  ๕๐  ครัวเรือน
๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง   จำนวน   ๙๐๐  ครัวเรือน
๑.๒.๔.พืชผัก  จำนวน   ๒๓  ครัวเรือน
๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน  ๕  ครัวเรือน
๑.๓   อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่    
       - โค   กระบือ จำนวน  ๑๐๐  ครัวเรือน
       - สุกร          จำนวน   ๕๐   ครัวเรือน
       - เป็ด – ไก่    จำนวน  ๓๐0  ครัวเรือน                                                                          
๑.๔   อาชีพค้าขาย  จำนวน  ๒๐๐ ครัวเรือน
       - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ   ๒๐,๐๐๐   บาท/ปี
๒   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
            ๒.๑ ธนาคาร      ๓   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
            ๒.๒ โรงแรม       ๑   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                  ๘   แห่ง
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                   ๒   แห่ง
                     ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม                  –   แห่ง
                     ๒.๖ โรงสี                                  ๑๗  แห่ง
            ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      ๕   แห่ง
ดาว์นโหลดไฟล์ pdf 
../add_file/
ประวัติความเป็นมา
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน
 
สภาพทั่วไป
๑   ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่
เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
๑.๑.ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๓.ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๔.ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
 
๒   พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่
๓  สภาพภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒   หมู่บ้าน  โดยมีหมู่ที่  ๒  อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน   องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี   ๓  ฤดูกาล  คือ
๓.๑   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
๓.๒   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ
ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
๓.๓   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง
 
4.สภาพแวดล้อม
๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก
๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา 
 จำนวนหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน  ดังนี้
๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่   ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒,
๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด   ได้แก่หมู่ที่    ๒
๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน   ได้แก่หมู่ที่  ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐
๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี  ๑๒  หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน  นายประวุฒิ   รัตน์อนันต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๔๒๘๐๖๑๖
๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก  นายทองสุข  มาตผุด เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๔๕๑๖๘๑๗๓
๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก  นายทองจันทร์  เหล่าลุมพุก   เป็นกำนันตำบล  เบอร์โทร. ๐๘๖๖๔๖๔๒๗๒
๓. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก  นายอนุชาติ   บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๘๔๓๘๘๙๓
๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์  อุ่นเจริญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๗๙๕๐๓๒๓๙
๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน  นายทองสา  จิตรจักร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร.  ๐๘๓๖๖๓๙๕๕๓
๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง  นายบุญมา   บุญสงคราม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๐๑๙๐๖๖๔๗
๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์  นายสมัย  ศรีสมบูรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๙๗๑๒๔๐๙๓
๙.หมู่ที่๑๐ บ้านสี่แยก  นายสมพงษ์เป็งสุข  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒
๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน  นายวินิจ   เจริญราษฎร์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน   เบอร์โทร.  ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐
๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน   นายสำรวย   ภูบุญทอง   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๘๗๖๓๙๖๓๕๗
๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง   นายทรง  อาริสาโพธิ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร.  ๐๙๐๓๕๖๕๖๒๒
๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า   ๕๐ %
๕.๒   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น            –              แห่ง
๖  จำนวนประชากร
๖.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร  ๑,๖๑๑  ครัวเรือน
๖.๒  จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต   อบต.สมเด็จ        ทั้งหมด  ๕,๖๑๐  คน    แยกเป็น            ชาย   ๒,๘๐๔    คน     หญิง       ๒,๘๐๖    คน
๖.๓   มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน   ๒๑๖.๗     คน/ตารางกิโลเมตร๙
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น     ๆ
 ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
 ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
 ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
 
สภาพเศรษฐกิจ
๑ อาชีพ
๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา  จำนวน  ๙๐๐ ครัวเรือน
๑.๒ อาชีพรองได้แก่
๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน
๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่   ไม้ยืนต้น-ไม้ผล  จำนวน  ๕๐  ครัวเรือน
๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง   จำนวน   ๙๐๐  ครัวเรือน
๑.๒.๔.พืชผัก  จำนวน   ๒๓  ครัวเรือน
๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน  ๕  ครัวเรือน
๑.๓   อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่    
       - โค   กระบือ จำนวน  ๑๐๐  ครัวเรือน
       - สุกร          จำนวน   ๕๐   ครัวเรือน
       - เป็ด – ไก่    จำนวน  ๓๐0  ครัวเรือน                                                                          
๑.๔   อาชีพค้าขาย  จำนวน  ๒๐๐ ครัวเรือน
       - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ   ๒๐,๐๐๐   บาท/ปี
๒   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
            ๒.๑ ธนาคาร      ๓   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
            ๒.๒ โรงแรม       ๑   แห่ง   (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ)
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                  ๘   แห่ง
                     ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                   ๒   แห่ง
                     ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม                  –   แห่ง
                     ๒.๖ โรงสี                                  ๑๗  แห่ง
            ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      ๕   แห่ง
ดาว์นโหลดไฟล์ pdf 

ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : XCvr3AlThu34811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว

3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ

6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง

4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว

3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ

6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง

4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว

3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ

6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง

4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

../add_file/

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว

3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ

6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง

4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์


ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2565../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : hphpUaRFri101942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tZqk1TqFri101341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓

เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓

เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓

เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/

../add_file/

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓-๘๖๑๑๐๓

เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.somdet-ks.go.th/


ชื่อไฟล์ : qpPQgVGThu113141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : slZiV3WTue40858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชุมกรรมการLTC ระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care) หมายถึงการจัดบริการสาธารณสุข และบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะ ยากลําบาก อันเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมกรรมการLTC ระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care) หมายถึงการจัดบริการสาธารณสุข และบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะ ยากลําบาก อันเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน../add_file/ประชุมกรรมการLTC ระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care) หมายถึงการจัดบริการสาธารณสุข และบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะ ยากลําบาก อันเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน
ชื่อไฟล์ : lMuhC75Tue15013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mx6ElJaWed110558.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : l64gjW8Tue111035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1MgUKB6Thu20452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PuHODddWed40203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LLigbExWed103027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yQY7dbWed40356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JTpHMT0Wed103751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันคล้ายว้ันสวรรคต โดยนายอดิศร วิทูรศิลป์ เป็นประธานนำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาลและประชาชนในอำเภอสมเด็จ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพนกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันคล้ายว้ันสวรรคต โดยนายอดิศร วิทูรศิลป์ เป็นประธานนำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาลและประชาชนในอำเภอสมเด็จ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพนกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ../add_file/เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันคล้ายว้ันสวรรคต โดยนายอดิศร วิทูรศิลป์ เป็นประธานนำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาลและประชาชนในอำเภอสมเด็จ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพนกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ชื่อไฟล์ : B52nZedFri112037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก ร่วมต้อนรับคณะตรวจการปฏิบัติราชการ จากสาธารณสุขจังหวัด ที่โรงพยาบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก ร่วมต้อนรับคณะตรวจการปฏิบัติราชการ จากสาธารณสุขจังหวัด ที่โรงพยาบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์../add_file/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก ร่วมต้อนรับคณะตรวจการปฏิบัติราชการ จากสาธารณสุขจังหวัด ที่โรงพยาบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ../add_file/28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ ../add_file/เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละพื้นที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละพื้นที่../add_file/เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละพื้นที่
ชื่อไฟล์ : เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอคคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม https://youtu.be/RqADnMlKXYA file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอคคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม https://youtu.be/RqADnMlKXYA../add_file/เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอคคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม https://youtu.be/RqADnMlKXYA
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : w5jSOjmWed40009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564../add_file/รายชื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ../add_file/พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ชื่อไฟล์ : แจ้งการใช้ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล คลิกที่ลิงค์ https://ggde.nacc.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งการใช้ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล คลิกที่ลิงค์ https://ggde.nacc.go.th/../add_file/แจ้งการใช้ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล คลิกที่ลิงค์ https://ggde.nacc.go.th/
ชื่อไฟล์ : วันที่23 ตุลาคม 2563 วันปิยะมหาราช ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่23 ตุลาคม 2563 วันปิยะมหาราช ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5../add_file/วันที่23 ตุลาคม 2563 วันปิยะมหาราช ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสา อสม. ประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสา อสม. ประชาชน../add_file/หน่วยงานราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสา อสม. ประชาชน
ชื่อไฟล์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ../add_file/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ชื่อไฟล์ : Da1hIazTue110337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : XNhyOPGTue21704.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านของนายทองใส ฤทธิมนตรี ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นโครงหลังคาเหล็ก สังกะสี ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านของนายทองใส ฤทธิมนตรี ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นโครงหลังคาเหล็ก สังกะสี ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย../add_file/เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 206 หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านของนายทองใส ฤทธิมนตรี ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นโครงหลังคาเหล็ก สังกะสี ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ชื่อไฟล์ : K0kKqNyWed33840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ../add_file/กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ชื่อไฟล์ : 5IWUZv8Mon25942.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558../add_file/รณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ชื่อไฟล์ : ZI1xA5fMon30046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รณรงค์การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รณรงค์การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์../add_file/รณรงค์การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชื่อไฟล์ : CY1r1TsMon30132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : SIl1fwQFri14925.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : 9AXjOBdWed100641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : PzXGf9jWed101446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ../add_file/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ
ชื่อไฟล์ : yiO9rusWed102639.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เชิญชวนรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดแพรวา ชุดภูไท ในห้วงการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญชวนรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดแพรวา ชุดภูไท ในห้วงการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564../add_file/เชิญชวนรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดแพรวา ชุดภูไท ในห้วงการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564
ชื่อไฟล์ : SyA8o3pWed121403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค COVID -19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค COVID -19../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค COVID -19
ชื่อไฟล์ : xa8sDwHThu93611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 LPA 2020 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 LPA 2020../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 LPA 2020
ชื่อไฟล์ : I6J6awFThu95228.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจัดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจัดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม../add_file/ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจัดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
ชื่อไฟล์ : dfzRdTgThu101725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ../add_file/ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
ชื่อไฟล์ : 1F07YARThu110931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอสมเด็จ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น Dopa Help เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น หรือ QR Code ได้ 2 ระบบ คือAndroid และ ios file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอสมเด็จ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น Dopa Help เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น หรือ QR Code ได้ 2 ระบบ คือAndroid และ ios ../add_file/ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอสมเด็จ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น Dopa Help เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น หรือ QR Code ได้ 2 ระบบ คือAndroid และ ios
ชื่อไฟล์ : fTsgnsGWed112354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bc0bxDJWed114231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ../add_file/เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ../add_file/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ
ชื่อไฟล์ : Gx1Ep30Mon25438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกู file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกู../add_file/อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกู
ชื่อไฟล์ : YSzUwFyMon22501.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ../add_file/พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ชื่อไฟล์ : NE4ZWNjMon23035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบของกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบของกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564../add_file/บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบของกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : HemvKSFMon23446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563/2020 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563/2020 ../add_file/แบบประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563/2020
ชื่อไฟล์ : efzP8lCMon24846.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง ห้ามขายสินค้ำหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ห้ามขายสินค้ำหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว../add_file/เรื่อง ห้ามขายสินค้ำหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว
ชื่อไฟล์ : m66AYKlMon25329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย../add_file/ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย
ชื่อไฟล์ : VYl6hxXMon25546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ../add_file/การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ชื่อไฟล์ : DL1oKKcMon25647.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี../add_file/โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี
ชื่อไฟล์ : PQG8GwCMon25950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ร่างขอบเขตของงาน TOR งานถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 3167 ชลบุรี ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร่างขอบเขตของงาน TOR งานถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 3167 ชลบุรี ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี../add_file/ร่างขอบเขตของงาน TOR งานถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 3167 ชลบุรี ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ชื่อไฟล์ : POXJfbXMon30100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์../add_file/เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์
ชื่อไฟล์ : wnKXG1FMon30242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง ร่างTOR จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ร่างTOR จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562../add_file/เรื่อง ร่างTOR จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อไฟล์ : WOyuhN0Mon30323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019../add_file/มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
ชื่อไฟล์ : TwyTfjnTue40950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566../add_file/แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/tumbalsomdet107/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/tumbalsomdet107/../add_file/https://www.facebook.com/tumbalsomdet107/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : qPX2O7vWed95744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สถานที่ท่องเที่ยว – วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ --ชุมชนหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีถิ่นวิถีไทย สัมผัสชีวิตชุมชนแบบโฮมสเตย์ ที่วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยชาวชุมชนหนองบัวโดน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้านหนองบัวโดน ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารปลอดสารพิษ พืชผักสด แบบออแกนิก นวดผ่อนคลาย สินค้าชุมชนแปรรูป อาหารพื้นถิ่น ผ้าทอมือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานที่ท่องเที่ยว – วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ --ชุมชนหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีถิ่นวิถีไทย สัมผัสชีวิตชุมชนแบบโฮมสเตย์ ที่วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยชาวชุมชนหนองบัวโดน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้านหนองบัวโดน ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารปลอดสารพิษ พืชผักสด แบบออแกนิก นวดผ่อนคลาย สินค้าชุมชนแปรรูป อาหารพื้นถิ่น ผ้าทอมือ ../add_file/สถานที่ท่องเที่ยว – วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ --ชุมชนหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีถิ่นวิถีไทย สัมผัสชีวิตชุมชนแบบโฮมสเตย์ ที่วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยชาวชุมชนหนองบัวโดน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้านหนองบัวโดน ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารปลอดสารพิษ พืชผักสด แบบออแกนิก นวดผ่อนคลาย สินค้าชุมชนแปรรูป อาหารพื้นถิ่น ผ้าทอมือ
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน สภาพทั่วไป ๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ๑.๑.ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๓.ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๔.ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่ ๓ สภาพภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน โดยมีหมู่ที่ ๒ อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี ๓ ฤดูกาล คือ ๓.๑ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก ๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล ๓.๓ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง ๔.สภาพแวดล้อม ๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก ๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา จำนวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ ๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๒ ๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน ได้แก่หมู่ที่ ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐ ๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี ๑๒ หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้ ๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน นายทรงศักดิ์ ไชยรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๕๗๕๔๒๘๐๘ ๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก น.ส. ดวงทิพย์ โพธิ์สาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๑๙๗๘๘๘๔๖ ๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก นายอุดม บุญชูหล้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๕๗๓๐๒๑๖๗ ๔. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก นายอนุชาติ บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๘๑๖๙๗๒๕๓ ๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก นายสมพงษ์ อุ่นเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๓๕๗๒๑๑๕๙ ๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน นายทองสา จิตรจักร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๐๔๑๓๗๖๘๔ ๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง นางวิลาวัลย์ สาระขันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๙๕๗๓๒๗๓๓ ๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ นายสมัย ศรีสมบูรณ์ เป็นกำนันตำบล เบอร์โทร. ๐๘๙๔๒๔๓๙๙๙ ๙.หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่แยก นายสมพงษ์เป็งสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒ ๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน นายวินิจ เจริญราษฎร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐ ๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน นายสำรวย ภูบุญทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๗๙๕๒๑๗๙๙ ๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง นายทรง อาริสาโพธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๕๑๙๒๖๑๙๑ ๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า ๕๐ % ๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น – แห่ง ๖ จำนวนประชากร ๖.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร ๒,๓๗๙ ครัวเรือน ๖.๒ จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต อบต.สมเด็จ ทั้งหมด ๕,๙๔๒ คน แยกเป็น ชาย ๒,๙๗๔ คน หญิง ๒,๙๖๘ คน ๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน ๒๑๖.๗ คน/ตารางกิโลเมตร๙ โครงสร้างพื้นฐาน ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น ๆ ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี สภาพเศรษฐกิจ ๑ อาชีพ ๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๑.๒ อาชีพรองได้แก่ ๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้ยืนต้น-ไม้ผล จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๑.๒.๔.พืชผัก จำนวน ๒๓ ครัวเรือน ๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑.๓ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ - โค กระบือ จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน - สุกร จำนวน ๕๐ ครัวเรือน - เป็ด – ไก่ จำนวน ๓๐0 ครัวเรือน ๑.๔ อาชีพค้าขาย จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ๒.๑ ธนาคาร ๓ แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ) ๒.๒ โรงแรม ๑ แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ) ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ๒ แห่ง ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง ๒.๖ โรงสี ๑๗ แห่ง ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ๕ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน สภาพทั่วไป ๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ๑.๑.ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๓.ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๔.ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่ ๓ สภาพภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน โดยมีหมู่ที่ ๒ อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี ๓ ฤดูกาล คือ ๓.๑ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก ๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล ๓.๓ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง ๔.สภาพแวดล้อม ๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก ๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา จำนวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ ๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๒ ๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน ได้แก่หมู่ที่ ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐ ๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี ๑๒ หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้ ๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน นายทรงศักดิ์ ไชยรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๕๗๕๔๒๘๐๘ ๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก น.ส. ดวงทิพย์ โพธิ์สาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๑๙๗๘๘๘๔๖ ๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก นายอุดม บุญชูหล้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๕๗๓๐๒๑๖๗ ๔. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก นายอนุชาติ บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๘๑๖๙๗๒๕๓ ๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก นายสมพงษ์ อุ่นเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๓๕๗๒๑๑๕๙ ๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน นายทองสา จิตรจักร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๐๔๑๓๗๖๘๔ ๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง นางวิลาวัลย์ สาระขันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๙๕๗๓๒๗๓๓ ๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ นายสมัย ศรีสมบูรณ์ เป็นกำนันตำบล เบอร์โทร. ๐๘๙๔๒๔๓๙๙๙ ๙.หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่แยก นายสมพงษ์เป็งสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒ ๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน นายวินิจ เจริญราษฎร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐ ๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน นายสำรวย ภูบุญทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๗๙๕๒๑๗๙๙ ๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง นายทรง อาริสาโพธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๕๑๙๒๖๑๙๑ ๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า ๕๐ % ๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น – แห่ง ๖ จำนวนประชากร ๖.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร ๒,๓๗๙ ครัวเรือน ๖.๒ จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต อบต.สมเด็จ ทั้งหมด ๕,๙๔๒ คน แยกเป็น ชาย ๒,๙๗๔ คน หญิง ๒,๙๖๘ คน ๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน ๒๑๖.๗ คน/ตารางกิโลเมตร๙ โครงสร้างพื้นฐาน ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น ๆ ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี สภาพเศรษฐกิจ ๑ อาชีพ ๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๑.๒ อาชีพรองได้แก่ ๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้ยืนต้น-ไม้ผล จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๑.๒.๔.พืชผัก จำนวน ๒๓ ครัวเรือน ๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑.๓ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ - โค กระบือ จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน - สุกร จำนวน ๕๐ ครัวเรือน - เป็ด – ไก่ จำนวน ๓๐0 ครัวเรือน ๑.๔ อาชีพค้าขาย จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ๒.๑ ธนาคาร ๓ แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ) ๒.๒ โรงแรม ๑ แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ) ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ๒ แห่ง ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง ๒.๖ โรงสี ๑๗ แห่ง ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ๕ แห่ง ../add_file/ประวัติความเป็นมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้นำกลุ่มอพยพ พ่อเครื่อง ศรีการรัตน์ นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๗ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนริมหนองน้ำมีบัวขึ้นมากมายและมีกระโดนใหญ่ต้นหนึ่งจึงตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านหนองบัวโดน ” และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มีราษฎรมาจากบ้านหนองป่าอ้อย และปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ราษฎรจากอำเภอแวง (อ.โพนทองในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ มีครัวเรือน ๓๐ ครัวเรือน พร้อมจัดตั้ง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ตั้งโรงเรียนวัด โดยอาจารย์ ประสพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๑๖ คน สภาพทั่วไป ๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ ๑.๑.ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ,หนองแวง อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๓.ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๔.ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จ,องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ ไร่ ๓ สภาพภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน โดยมีหมู่ที่ ๒ อยู่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จทั้งหมด หมู่ ๓, ๓, ๕, ๖ และ ๑๐ พื้นที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี ๓ ฤดูกาล คือ ๓.๑ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก ๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและ ไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล ๓.๓ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง ๔.สภาพแวดล้อม ๔.๑.ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก ๔.๒.ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา จำนวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ ๑ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๒. จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๒ ๓. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จบางส่วน ได้แก่หมู่ที่ ๓, ๓, ๕, ๖, ๑๐ ๔. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมี ๑๒ หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้ ๑. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน นายทรงศักดิ์ ไชยรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๕๗๕๔๒๘๐๘ ๒. หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แยก น.ส. ดวงทิพย์ โพธิ์สาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๑๙๗๘๘๘๔๖ ๓. หมู่ที่ ๔ บ้านสี่แยก นายอุดม บุญชูหล้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๕๗๓๐๒๑๖๗ ๔. หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก นายอนุชาติ บอนคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๘๑๖๙๗๒๕๓ ๕. หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยก นายสมพงษ์ อุ่นเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๓๕๗๒๑๑๕๙ ๖. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน นายทองสา จิตรจักร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๐๔๑๓๗๖๘๔ ๗. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง นางวิลาวัลย์ สาระขันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๙๕๗๓๒๗๓๓ ๘. หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ นายสมัย ศรีสมบูรณ์ เป็นกำนันตำบล เบอร์โทร. ๐๘๙๔๒๔๓๙๙๙ ๙.หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่แยก นายสมพงษ์เป็งสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๗๒๒๙๙๓๑๒ ๑๐.หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน นายวินิจ เจริญราษฎร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๑๑๘๓๘๐๙๐ ๑๑.หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน นายสำรวย ภูบุญทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๘๗๙๕๒๑๗๙๙ ๑๒.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง นายทรง อาริสาโพธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร. ๐๙๕๑๙๒๖๑๙๑ ๕.หมู่ที่๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ ๑๔ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ๕.๑ จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลสมเด็จอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐มากกว่า ๕๐ % ๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น – แห่ง ๖ จำนวนประชากร ๖.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีจำนวนประชากร ๒,๓๗๙ ครัวเรือน ๖.๒ จำนวนประชากรที่อยู่ในเขต อบต.สมเด็จ ทั้งหมด ๕,๙๔๒ คน แยกเป็น ชาย ๒,๙๗๔ คน หญิง ๒,๙๖๘ คน ๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน ๒๑๖.๗ คน/ตารางกิโลเมตร๙ โครงสร้างพื้นฐาน ๑.มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการหาเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอื่น ๆ ๒.มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ๓.มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ๔.มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี สภาพเศรษฐกิจ ๑ อาชีพ ๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๑.๒ อาชีพรองได้แก่ ๑.๒.๑.ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑.๒.๒. ทำสวนส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้ยืนต้น-ไม้ผล จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ๑.๒.๓.ปลูกเห็ดฟาง จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๑.๒.๔.พืชผัก จำนวน ๒๓ ครัวเรือน ๑.๒.๕.ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑.๓ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ - โค กระบือ จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน - สุกร จำนวน ๕๐ ครัวเรือน - เป็ด – ไก่ จำนวน ๓๐0 ครัวเรือน ๑.๔ อาชีพค้าขาย จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน - ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ๒.๑ ธนาคาร ๓ แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ) ๒.๒ โรงแรม ๑ แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ) ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒.๓ ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ๒ แห่ง ๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง ๒.๖ โรงสี ๑๗ แห่ง ๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ๕ แห่ง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 6p7QmN4Fri40303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป บทบาท สมอ. ตามโครงการ บทบาท สมอ. ตามโครงการ 1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว 3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย วัตถุประสงค์ 1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง 4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป บทบาท สมอ. ตามโครงการ บทบาท สมอ. ตามโครงการ 1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว 3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย วัตถุประสงค์ 1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง 4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ../add_file/โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป บทบาท สมอ. ตามโครงการ บทบาท สมอ. ตามโครงการ 1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว 3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย วัตถุประสงค์ 1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง 4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ชื่อไฟล์ : a8wwbddMon23317.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : การขับเคลื่อนนโยบายกัญชง กัญชาจังหวัดกาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขับเคลื่อนนโยบายกัญชง กัญชาจังหวัดกาฬสินธุ์../add_file/การขับเคลื่อนนโยบายกัญชง กัญชาจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : jD8DYDSWed103307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล../add_file/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : 0H1cxLIFri30556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล../add_file/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร
ชื่อไฟล์ : KKWffNuTue100754.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เจตจำนงการบริหารหน่วยงานด้วยความสุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจตจำนงการบริหารหน่วยงานด้วยความสุจริต../add_file/เจตจำนงการบริหารหน่วยงานด้วยความสุจริต
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔../add_file/รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : g7mPJ58Tue111204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๓../add_file/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : avkCZwITue111406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔../add_file/รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน../add_file/กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : ภาพการต่อต้านการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภาพการต่อต้านการทุจริต../add_file/ภาพการต่อต้านการทุจริต
ชื่อไฟล์ : NzktkFpWed21929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ชื่อไฟล์ : j1l5FgKWed22114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : RoNlkqeWed35631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการรับจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการรับจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓../add_file/รายงานการรับจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563../add_file/รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม../add_file/การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : 0vv3EZmThu115236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔../add_file/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : CnAVgZbThu15957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน../add_file/กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : คู่มือประมาณการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือประมาณการ../add_file/คู่มือประมาณการ
ชื่อไฟล์ : foq324JThu20606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือบำเน็จบำนาญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือบำเน็จบำนาญ../add_file/คู่มือบำเน็จบำนาญ
ชื่อไฟล์ : ixXIWOMThu20946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่ทำทะเบียนประวัติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่ทำทะเบียนประวัติ../add_file/คู่ทำทะเบียนประวัติ
ชื่อไฟล์ : ft7ejETThu21056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือด้านการเงินการบัญชี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือด้านการเงินการบัญชี../add_file/คู่มือด้านการเงินการบัญชี
ชื่อไฟล์ : MjrQ7ivThu21745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : n8gWFsdThu30847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : BO0DjExThu23548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ../add_file/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ
ชื่อไฟล์ : wrCS6qbThu24530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zDtEImtThu24130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : รายงารผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงารผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓../add_file/รายงารผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : HsHWdvEThu35902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : BvSrFdLThu40242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร../add_file/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : MPIU6YbFri102525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VTkUMZjFri113531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ชื่อไฟล์ : 9DgYhumFri105610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : UENkfooFri105713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RuGwZMxFri110410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : AX0IAIRFri110015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : FBJjfyxFri114919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564../add_file/ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : hyDUaEzFri115140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การใช้แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การใช้แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563../add_file/การใช้แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : InPR6BNFri24209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O47v4QXMon112109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : 53RT4VNWed111912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : vT3MBwDWed112123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ชื่อไฟล์ : 7xsyjnaFri111729.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ../add_file/ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
ชื่อไฟล์ : Ro7EzrHMon11319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยในผู้สูงอายุ โดย อาจารย์บุญส่ง พิมพิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในชั่วโมงแรกขอบคุณวิทยายากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จ งานแพทย์แผนไทย ได้มาแนะนำสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานสมุนไพรใกล้บ้าน กินอาหารให้เป็นยารักษาโรค การฝึกสมาธิบำบัด แบบ SKTการฝึกสมองด้วยสองมือ การฝึกหัวเราะบำบัดในผู้สูงอายุ และถ่ายถอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงรำวงสร้างความหัวเราะและสนุกสนานของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยในผู้สูงอายุ โดย อาจารย์บุญส่ง พิมพิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในชั่วโมงแรกขอบคุณวิทยายากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จ งานแพทย์แผนไทย ได้มาแนะนำสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานสมุนไพรใกล้บ้าน กินอาหารให้เป็นยารักษาโรค การฝึกสมาธิบำบัด แบบ SKTการฝึกสมองด้วยสองมือ การฝึกหัวเราะบำบัดในผู้สูงอายุ และถ่ายถอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงรำวงสร้างความหัวเราะและสนุกสนานของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน../add_file/เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยในผู้สูงอายุ โดย อาจารย์บุญส่ง พิมพิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในชั่วโมงแรกขอบคุณวิทยายากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จ งานแพทย์แผนไทย ได้มาแนะนำสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานสมุนไพรใกล้บ้าน กินอาหารให้เป็นยารักษาโรค การฝึกสมาธิบำบัด แบบ SKTการฝึกสมองด้วยสองมือ การฝึกหัวเราะบำบัดในผู้สูงอายุ และถ่ายถอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงรำวงสร้างความหัวเราะและสนุกสนานของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
ชื่อไฟล์ : hQXAu9UWed102210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)../add_file/วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ชื่อไฟล์ : vfoPMzCThu23514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : gNiRFDPFri94313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 0vIauIqWed100239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vTORuC9Wed100330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JZX6X2xWed100402.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : swhgBtYWed100417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://www.youtube.com/watch?v=DTe4s38r0XU file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.youtube.com/watch?v=DTe4s38r0XU../add_file/https://www.youtube.com/watch?v=DTe4s38r0XU
ชื่อไฟล์ : Ek8WdxVMon93924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ตั้งจุดคัดกรอง และศูนย์พักพิง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ตั้งจุดคัดกรอง และศูนย์พักพิง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ตั้งจุดคัดกรอง และศูนย์พักพิง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DGycIpbFri100339.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดทำศูนย์พักคอยให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดทำศูนย์พักคอยให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดทำศูนย์พักคอยให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง
ชื่อไฟล์ : ogM7OkVMon21604.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ และวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง มอบของบริจาค เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ และวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง มอบของบริจาค เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์../add_file/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ และวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง มอบของบริจาค เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : qmGw88PTue110828.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมเด็จ ลงพื้นที่กักกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19 เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสถานที่กักกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมเด็จ ลงพื้นที่กักกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19 เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสถานที่กักกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมเด็จ ลงพื้นที่กักกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19 เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสถานที่กักกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19
ชื่อไฟล์ : C0JsZv2Mon102613.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th หรือ QR CODE file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th หรือ QR CODE../add_file/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th หรือ QR CODE
ชื่อไฟล์ : s7lm7OjTue105139.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ปฏิทินการเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปฏิทินการเลือกตั้ง../add_file/ปฏิทินการเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : ZRLDQHWSun14318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร../add_file/ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ชื่อไฟล์ : sXoKRHjTue114628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 5 มกราคม 2565 วันเริ่มต้นทำงานวันแรกของปี 65 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ขอต้อนรับนายก อบต. คนใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน ฤกษ์งามยามดีของปีใหม่ ไหว้เจ้าปู่หลักบ้านอันศักด์สิทธ์ ขอพรปีใหม่จากเจ้าปู่หลักบ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้รวมยินดี และต้อนรับอย่างอบอุ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 5 มกราคม 2565 วันเริ่มต้นทำงานวันแรกของปี 65 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ขอต้อนรับนายก อบต. คนใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน ฤกษ์งามยามดีของปีใหม่ ไหว้เจ้าปู่หลักบ้านอันศักด์สิทธ์ ขอพรปีใหม่จากเจ้าปู่หลักบ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้รวมยินดี และต้อนรับอย่างอบอุ่น../add_file/วันที่ 5 มกราคม 2565 วันเริ่มต้นทำงานวันแรกของปี 65 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ขอต้อนรับนายก อบต. คนใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน ฤกษ์งามยามดีของปีใหม่ ไหว้เจ้าปู่หลักบ้านอันศักด์สิทธ์ ขอพรปีใหม่จากเจ้าปู่หลักบ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้รวมยินดี และต้อนรับอย่างอบอุ่น
ชื่อไฟล์ : H2NvBOGWed114932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 5 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดยนายอดิศร วิทูรศิลป์นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายไพฑูรย์ ยุบลนิตย์ หัวหน้าท้องถินอำเภอสมเด็จ ร่วมประชุม พร้อมทั้งสมาชิกสภาทั้ง 12 หมู่บ้าน ปลัด อบต.สมเด็จ และข้าราชการ พนักงาน ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภา อบต.สมเด็จ รองประธานสภา อบต.สมเด็จ เลขานุการ อบต.สมเด็จ โดยมติที่ประชุมเลือกนายวีระ วันนุกูล เป็นประธานสภา อบต.สมเด็จ เลือกนายชัยสิทธิ์ ศรีขาว เป็นรองประธานสภา อบต.สมเด็จ และเลือกจ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว ปลัด อบต.สมเด็จ เป็นเลขานุการ สภา อบต.สมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 5 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดยนายอดิศร วิทูรศิลป์นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายไพฑูรย์ ยุบลนิตย์ หัวหน้าท้องถินอำเภอสมเด็จ ร่วมประชุม พร้อมทั้งสมาชิกสภาทั้ง 12 หมู่บ้าน ปลัด อบต.สมเด็จ และข้าราชการ พนักงาน ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภา อบต.สมเด็จ รองประธานสภา อบต.สมเด็จ เลขานุการ อบต.สมเด็จ โดยมติที่ประชุมเลือกนายวีระ วันนุกูล เป็นประธานสภา อบต.สมเด็จ เลือกนายชัยสิทธิ์ ศรีขาว เป็นรองประธานสภา อบต.สมเด็จ และเลือกจ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว ปลัด อบต.สมเด็จ เป็นเลขานุการ สภา อบต.สมเด็จ../add_file/วันที่ 5 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดยนายอดิศร วิทูรศิลป์นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายไพฑูรย์ ยุบลนิตย์ หัวหน้าท้องถินอำเภอสมเด็จ ร่วมประชุม พร้อมทั้งสมาชิกสภาทั้ง 12 หมู่บ้าน ปลัด อบต.สมเด็จ และข้าราชการ พนักงาน ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภา อบต.สมเด็จ รองประธานสภา อบต.สมเด็จ เลขานุการ อบต.สมเด็จ โดยมติที่ประชุมเลือกนายวีระ วันนุกูล เป็นประธานสภา อบต.สมเด็จ เลือกนายชัยสิทธิ์ ศรีขาว เป็นรองประธานสภา อบต.สมเด็จ และเลือกจ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว ปลัด อบต.สมเด็จ เป็นเลขานุการ สภา อบต.สมเด็จ
ชื่อไฟล์ : aAKmBE8Mon111059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 มกราคม 2565 ประชุมสมัย สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดย นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 มกราคม 2565 ประชุมสมัย สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดย นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ../add_file/วันที่ 10 มกราคม 2565 ประชุมสมัย สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดย นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : มีแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตำบลสมเด็จ เหตุเพลิงไหม้เกิดจากกองขยะ ลุกลามไปยังกองไม้ไพ่ เพลิงลุกไหม้รุนแรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตำบลสมเด็จ เหตุเพลิงไหม้เกิดจากกองขยะ ลุกลามไปยังกองไม้ไพ่ เพลิงลุกไหม้รุนแรง ../add_file/ มีแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตำบลสมเด็จ เหตุเพลิงไหม้เกิดจากกองขยะ ลุกลามไปยังกองไม้ไพ่ เพลิงลุกไหม้รุนแรง
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด. 3 ) ประจำปี 2565 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 ให้ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด. 3 ) ประจำปี 2565 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 ให้ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด. 3 ) ประจำปี 2565 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 ให้ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค- กระบือ จะเริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2565 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค- กระบือ จะเริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2565 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค- กระบือ จะเริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2565 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ออกพื้นที่ประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2565 ตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ออกพื้นที่ประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2565 ตำบลสมเด็จ ../add_file/กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ออกพื้นที่ประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2565 ตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔../add_file/แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : รายงานการรับจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการรับจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔../add_file/รายงานการรับจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : การแสดงงบฐานะการเงิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแสดงงบฐานะการเงิน../add_file/การแสดงงบฐานะการเงิน
ชื่อไฟล์ : อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท ี่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบํารุงสถานท ี่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพ ื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซ ื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งน ี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท ี่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท ี่ ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่ จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ตามพระราชบญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอํานาจและหน้าทื่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต.ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท ี่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบํารุงสถานท ี่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพ ื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซ ื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งน ี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท ี่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท ี่ ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่ จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ตามพระราชบญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอํานาจและหน้าทื่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต.ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”../add_file/อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท ี่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบํารุงสถานท ี่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพ ื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซ ื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งน ี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท ี่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท ี่ ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่ จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ตามพระราชบญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอํานาจและหน้าทื่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต.ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ชื่อไฟล์ : รายการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/รายการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : รายการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/รายการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ../add_file/การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ชื่อไฟล์ : แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ../add_file/แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชื่อไฟล์ : การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ../add_file/การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ../add_file/คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อไฟล์ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ../add_file/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ
ชื่อไฟล์ : ไม่รับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่รับ../add_file/ไม่รับ
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : งานรวมพล คนชนเผ่า และของดี เมืองสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานรวมพล คนชนเผ่า และของดี เมืองสมเด็จ../add_file/งานรวมพล คนชนเผ่า และของดี เมืองสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล../add_file/การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : รายงานแผน 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแผน 6 เดือน../add_file/รายงานแผน 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล../add_file/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ครึ่งปีแรก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ครึ่งปีแรก)../add_file/รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ครึ่งปีแรก)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2565../add_file/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565../add_file/รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน../add_file/กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานแผน 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแผน 6 เดือน../add_file/รายงานแผน 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565../add_file/ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : ผู้บริหาร ประชุมพนักงาน เรื่องกำหนด นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สมเด็จ และ นโยบายไม่คับของขวัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้บริหาร ประชุมพนักงาน เรื่องกำหนด นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สมเด็จ และ นโยบายไม่คับของขวัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565../add_file/ผู้บริหาร ประชุมพนักงาน เรื่องกำหนด นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สมเด็จ และ นโยบายไม่คับของขวัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน../add_file/กำหนดนโยบายความโปร่งและตรวจสอบได้ภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม../add_file/กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : ผู้บริหาร ประชุมพนักงาน เรื่องกำหนด นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สมเด็จ และ นโยบายไม่คับของขวัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้บริหาร ประชุมพนักงาน เรื่องกำหนด นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สมเด็จ และ นโยบายไม่คับของขวัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565../add_file/ผู้บริหาร ประชุมพนักงาน เรื่องกำหนด นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.สมเด็จ และ นโยบายไม่คับของขวัญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ครึ่งปีแรก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ครึ่งปีแรก)../add_file/รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ครึ่งปีแรก)
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนตุลาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนตุลาคม../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนตุลาคม
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนธันวาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนธันวาคม../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนธันวาคม
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจ้างเดือนมกราคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจ้างเดือนมกราคม../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจ้างเดือนมกราคม
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมีนาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมีนาคม../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมีนาคม
ชื่อไฟล์ : มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน../add_file/มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.สมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.สมเด็จ ../add_file/ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.สมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : ลานกีฬา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลานกีฬา../add_file/ลานกีฬา
ชื่อไฟล์ : ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น../add_file/ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมร้องสภัญญะ หมู่บ้านต่างๆ ส่งคณะสาภัญญ์เข้าประกวดกัน จะประกอบด้วยสตรีอายุประมาณ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 3-7 คน คนที่มีเสียงไพเราะที่สุดจะเป็นห้วหน้า และจากผลดังกล่าวงชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยเพื่อให้คงอยู่กับคนไทยตราบนานแสนนาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมร้องสภัญญะ หมู่บ้านต่างๆ ส่งคณะสาภัญญ์เข้าประกวดกัน จะประกอบด้วยสตรีอายุประมาณ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 3-7 คน คนที่มีเสียงไพเราะที่สุดจะเป็นห้วหน้า และจากผลดังกล่าวงชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยเพื่อให้คงอยู่กับคนไทยตราบนานแสนนาน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมร้องสภัญญะ หมู่บ้านต่างๆ ส่งคณะสาภัญญ์เข้าประกวดกัน จะประกอบด้วยสตรีอายุประมาณ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 3-7 คน คนที่มีเสียงไพเราะที่สุดจะเป็นห้วหน้า และจากผลดังกล่าวงชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยเพื่อให้คงอยู่กับคนไทยตราบนานแสนนาน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน../add_file/รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นำโดยท่านนายกทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยปลูกต้นพะยูง 100 ต้น ต้นยางนา 100 ต้น ต้นตะเคียน 100 ต้น บริเวณสาธารณะ และรอบหนองบัวโดน ม.7 บ้านหนองบัวโดน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นำโดยท่านนายกทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยปลูกต้นพะยูง 100 ต้น ต้นยางนา 100 ต้น ต้นตะเคียน 100 ต้น บริเวณสาธารณะ และรอบหนองบัวโดน ม.7 บ้านหนองบัวโดน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ../add_file/ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นำโดยท่านนายกทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยปลูกต้นพะยูง 100 ต้น ต้นยางนา 100 ต้น ต้นตะเคียน 100 ต้น บริเวณสาธารณะ และรอบหนองบัวโดน ม.7 บ้านหนองบัวโดน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2565 พื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ทั้ง 12 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2565 พื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ทั้ง 12 หมู่บ้าน../add_file/ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2565 พื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ทั้ง 12 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ../add_file/โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/วันที่ 16 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถาที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถาที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถาที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถาที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถาที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถาที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : j8sGxZWFri30008.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในวันนี้ 26 ต.ค. 2565 จะได้เดินทางนำสิ่งของบริจาคไปยัง ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านใดที่ความประสงค์อยากร่วมบริจาคของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง และน้ำดื่ม รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น น้าตาล น้ำปลา น้ำปลาร้า พริกสด มะละกอ มาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ที่เต็นท์หน้า อบต.สมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันนี้ 26 ต.ค. 2565 จะได้เดินทางนำสิ่งของบริจาคไปยัง ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านใดที่ความประสงค์อยากร่วมบริจาคของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง และน้ำดื่ม รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น น้าตาล น้ำปลา น้ำปลาร้า พริกสด มะละกอ มาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ที่เต็นท์หน้า อบต.สมเด็จ ../add_file/ในวันนี้ 26 ต.ค. 2565 จะได้เดินทางนำสิ่งของบริจาคไปยัง ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านใดที่ความประสงค์อยากร่วมบริจาคของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง และน้ำดื่ม รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น น้าตาล น้ำปลา น้ำปลาร้า พริกสด มะละกอ มาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ที่เต็นท์หน้า อบต.สมเด็จ
ชื่อไฟล์ : จะสร้างบ้านในที่นา ต้องขออนุญาตไหมครับ ถ้าขอต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ปล. พื้นที่บ้าน 42 ตรม. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จะสร้างบ้านในที่นา ต้องขออนุญาตไหมครับ ถ้าขอต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ปล. พื้นที่บ้าน 42 ตรม.../add_file/จะสร้างบ้านในที่นา ต้องขออนุญาตไหมครับ ถ้าขอต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ปล. พื้นที่บ้าน 42 ตรม.
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asiai99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีแผนผังชุมชนไหมคะ ของบ้านสี่เเยกค่ะ เเละรายได้ของประชาชนต่อคน ต่อปี โดยประมาณค่ะ ขอพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะว่ามีกี่ไร่ เเละข้อมูลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจมีไหมคะ ถ้ามีหนูขอด้วยนะคะ * พอดีหนูใช้ทำเล่มฝึกประสบการณ์ครูคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีแผนผังชุมชนไหมคะ ของบ้านสี่เเยกค่ะ เเละรายได้ของประชาชนต่อคน ต่อปี โดยประมาณค่ะ ขอพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะว่ามีกี่ไร่ เเละข้อมูลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจมีไหมคะ ถ้ามีหนูขอด้วยนะคะ * พอดีหนูใช้ทำเล่มฝึกประสบการณ์ครูคะ ../add_file/มีแผนผังชุมชนไหมคะ ของบ้านสี่เเยกค่ะ เเละรายได้ของประชาชนต่อคน ต่อปี โดยประมาณค่ะ ขอพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะว่ามีกี่ไร่ เเละข้อมูลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจมีไหมคะ ถ้ามีหนูขอด้วยนะคะ * พอดีหนูใช้ทำเล่มฝึกประสบการณ์ครูคะ
ชื่อไฟล์ : มีแผนผังชุมชนไหมคะ ของบ้านสี่เเยกค่ะ เเละรายได้ของประชาชนต่อคน ต่อปี โดยประมาณค่ะ ขอพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะว่ามีกี่ไร่ เเละข้อมูลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจมีไหมคะ ถ้ามีหนูขอด้วยนะคะ * พอดีหนูใช้ทำเล่มฝึกประสบการณ์ครูคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีแผนผังชุมชนไหมคะ ของบ้านสี่เเยกค่ะ เเละรายได้ของประชาชนต่อคน ต่อปี โดยประมาณค่ะ ขอพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะว่ามีกี่ไร่ เเละข้อมูลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจมีไหมคะ ถ้ามีหนูขอด้วยนะคะ * พอดีหนูใช้ทำเล่มฝึกประสบการณ์ครูคะ ../add_file/มีแผนผังชุมชนไหมคะ ของบ้านสี่เเยกค่ะ เเละรายได้ของประชาชนต่อคน ต่อปี โดยประมาณค่ะ ขอพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะว่ามีกี่ไร่ เเละข้อมูลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจมีไหมคะ ถ้ามีหนูขอด้วยนะคะ * พอดีหนูใช้ทำเล่มฝึกประสบการณ์ครูคะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ.๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ.๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ.๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ.๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์../add_file/คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน่ตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน่ตำบลสมเด็จ../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน่ตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน่ตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน่ตำบลสมเด็จ../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน่ตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นผิวแอสฟัลื์ติก(สายทางบ้านหนองบัวโดน-เทศบาลสมเด็จ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นผิวแอสฟัลื์ติก(สายทางบ้านหนองบัวโดน-เทศบาลสมเด็จ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นผิวแอสฟัลื์ติก(สายทางบ้านหนองบัวโดน-เทศบาลสมเด็จ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นผิวแอสฟัลื์ติก(สายทางบ้านหนองบัวโดน-เทศบาลสมเด็จ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นผิวแอสฟัลื์ติก(สายทางบ้านหนองบัวโดน-เทศบาลสมเด็จ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นผิวแอสฟัลื์ติก(สายทางบ้านหนองบัวโดน-เทศบาลสมเด็จ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)../add_file/วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
ชื่อไฟล์ : วันนที่ 27 มีนาคม 2566อบต.สมเด็จ รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.7 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ อบต.สมเด็จ ลงพื้นที่ควบคุม ป้องกันโรค โดยการฉีดพ่นหมอกควัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันนที่ 27 มีนาคม 2566อบต.สมเด็จ รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.7 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ อบต.สมเด็จ ลงพื้นที่ควบคุม ป้องกันโรค โดยการฉีดพ่นหมอกควัน../add_file/วันนที่ 27 มีนาคม 2566อบต.สมเด็จ รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.7 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ อบต.สมเด็จ ลงพื้นที่ควบคุม ป้องกันโรค โดยการฉีดพ่นหมอกควัน
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีชีเชียม - 137 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีชีเชียม - 137../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีชีเชียม - 137
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีชีเชียม - 137 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีชีเชียม - 137../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีชีเชียม - 137
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2566-2570 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2566-2570../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2566-2570
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก)../add_file/รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2566../add_file/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566../add_file/รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565../add_file/ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน../add_file/คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงาน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงาน 2566../add_file/แผนดำเนินงาน 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการกกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานการกกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565../add_file/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : แผนป้องกันการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนป้องกันการทุจริต../add_file/ แผนป้องกันการทุจริต
ชื่อไฟล์ : รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน../add_file/รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประมวลภาพกิจกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลภาพกิจกรรม../add_file/ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อไฟล์ : โรคลมแดด (Heat Stroke) โรคใหม่ที่คุณควรรู้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรคลมแดด (Heat Stroke) โรคใหม่ที่คุณควรรู้../add_file/โรคลมแดด (Heat Stroke) โรคใหม่ที่คุณควรรู้
ชื่อไฟล์ : ฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาแล้ว! file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาแล้ว!../add_file/ฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาแล้ว!
ชื่อไฟล์ : โรคอุจจาระร่วง ไม่ใช่แค่ท้องเสีย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรคอุจจาระร่วง ไม่ใช่แค่ท้องเสีย../add_file/โรคอุจจาระร่วง ไม่ใช่แค่ท้องเสีย
ชื่อไฟล์ : 39.1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 39.1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/39.1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : การขับเคลื่อนจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขับเคลื่อนจริยธรรม../add_file/การขับเคลื่อนจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566../add_file/ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565../add_file/ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565../add_file/รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนตุลาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนตุลาคม 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนตุลาคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมกราคม 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมีนาคม 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนมีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนธันวาคม 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : บ่อดักไขมัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ่อดักไขมัน../add_file/บ่อดักไขมัน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565../add_file/ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ควบคุมการเลี้ยงสัตว์../add_file/ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ชื่อไฟล์ : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ../add_file/กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น../add_file/ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น../add_file/ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ชื่อไฟล์ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565../add_file/สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม../add_file/รายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ชื่อไฟล์ : คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : แผนป้องกันการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนป้องกันการทุจริต../add_file/ แผนป้องกันการทุจริต
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก)../add_file/รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566../add_file/รายงานข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ความเป็นมาของบ.โนนสวรรค์ม.9 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความเป็นมาของบ.โนนสวรรค์ม.9../add_file/ความเป็นมาของบ.โนนสวรรค์ม.9
ชื่อไฟล์ : คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน../add_file/คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ชื่อไฟล์ : ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์../add_file/ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์
ชื่อไฟล์ : ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่องรายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท และแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่องรายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท และแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/บันทึกข้อความ เรื่องรายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท และแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 ../add_file/เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)
ชื่อไฟล์ : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น../add_file/การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ"จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ"จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2566../add_file/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ"จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Kalasin Run For Home วิ่งสร้างเมืองกาฬสินธุ์" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Kalasin Run For Home วิ่งสร้างเมืองกาฬสินธุ์"../add_file/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Kalasin Run For Home วิ่งสร้างเมืองกาฬสินธุ์"
ชื่อไฟล์ : บันทึก ตลาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึก ตลาด../add_file/บันทึก ตลาด
ชื่อไฟล์ : หนังสือ เรื่องการสำรวจตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือ เรื่องการสำรวจตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/หนังสือ เรื่องการสำรวจตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควมคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควมคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควมคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ปลอดบุหรี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ปลอดบุหรี่../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ปลอดบุหรี่
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ปลอดบุหรี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ปลอดบุหรี่../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ปลอดบุหรี่
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฎิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฎิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฎิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน
ชื่อไฟล์ : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฎิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฎิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน../add_file/ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฎิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือสำรวจจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือสำรวจจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ../add_file/ขอความร่วมมือสำรวจจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองหรือการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองหรือการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL)../add_file/ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองหรือการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL)
ชื่อไฟล์ : บันทึก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/บันทึก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คลิกที่นี่ : https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คลิกที่นี่ : https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953../add_file/ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คลิกที่นี่ : https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953
ชื่อไฟล์ : ขอสอบถามหน่อยค่ะพอดีจะเข้าไปติดต่อทำบัตรผู้สูงอายุให้พ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง ลูกสามารถไปทำเรื่องให้ได้ไหมค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอสอบถามหน่อยค่ะพอดีจะเข้าไปติดต่อทำบัตรผู้สูงอายุให้พ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง ลูกสามารถไปทำเรื่องให้ได้ไหมค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ../add_file/ขอสอบถามหน่อยค่ะพอดีจะเข้าไปติดต่อทำบัตรผู้สูงอายุให้พ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง ลูกสามารถไปทำเรื่องให้ได้ไหมค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ
ชื่อไฟล์ : จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างลานมัน - วัดศรีสมเด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างลานมัน - วัดศรีสมเด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างลานมัน - วัดศรีสมเด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร../add_file/ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4 ../add_file/บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4 ../add_file/บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4
ชื่อไฟล์ : แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ../add_file/แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
ชื่อไฟล์ : แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ../add_file/แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
ชื่อไฟล์ : หนังสือมอบอำนาจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือมอบอำนาจ../add_file/หนังสือมอบอำนาจ
ชื่อไฟล์ : หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ../add_file/หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ
ชื่อไฟล์ : หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ../add_file/หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
ชื่อไฟล์ : ขอแผนที่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอแผนที่บ้าน ../add_file/ขอแผนที่บ้าน
ชื่อไฟล์ : ปักหมุดMab file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปักหมุดMab../add_file/ปักหมุดMab
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟล์ : อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อ../add_file/อ
ชื่อไฟล์ : แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 (Thailand Road Safety Master Plan 2022-2027) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 (Thailand Road Safety Master Plan 2022-2027)../add_file/แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 (Thailand Road Safety Master Plan 2022-2027)
ชื่อไฟล์ : คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน../add_file/คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง จัดตั้งศุนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service:oss) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง จัดตั้งศุนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service:oss)../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง จัดตั้งศุนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service:oss)
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542../add_file/ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542../add_file/ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับตำบล เรื่อง การจัดระเบียบอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบังคับตำบล เรื่อง การจัดระเบียบอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2542../add_file/ข้อบังคับตำบล เรื่อง การจัดระเบียบอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับตำบล เรื่อง การจำหน่ายในค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบังคับตำบล เรื่อง การจำหน่ายในค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2542../add_file/ข้อบังคับตำบล เรื่อง การจำหน่ายในค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542../add_file/ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบังคับตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542../add_file/ข้อบังคับตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566../add_file/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566../add_file/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566../add_file/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความร