ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง