องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 71
เดือนนี้4,395
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,450
ทั้งหมด 150,976

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.สมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน ร้องสรภัญญะ ณ วัดวีระวงษ์ศาวาส ตำบลสมเด็จ ...
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ แทนท่านนายกฯ เปิดโครงการควมคุมโรคขาดสารไอโอดีน ศาลา หมู่ 7 บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
วันที่ 18 กันยายน 2566 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยแจ้งข้อราชการ ต่างๆ ให้ทราบ ถือปฏิบัติในการทำงาน
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความสามัคคี และพร้อมเพียง
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบลสมเด็จ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ...
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดโครงการถนนสายบุญ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 , 13 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.สมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน ร้องสรภัญญะ ณ วัดบ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ...
นายทองจันทร์ เหล่าลุ่มพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมงานเปิดโครงการสร้างสุขครัวเรือนสู่ชุมชนเข็มแข้งยั่งยืน (จิตอาสาพัฒนาอำเภอสมเด็จ) ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ ...
 
rss_feed ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์บ้านสี่แยก หมู่ 4
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา - ประชาพัฒน์ บ้านสี่แยก หมู่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฎิบัติงานการจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คลิกที่นี่ : https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview235

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ