องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
cast คำสั่ง/ประกาศ/บันทึก อบต.สมเด็จ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง จัดตั้งศุนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service:oss)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5