องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 90
เดือนนี้4,395
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,450
ทั้งหมด 150,976

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 งานพัฒนารายได้ กองคลัง ออกสำรวจภาษีป้าย หมู่ 7 และ หมู่.11 บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เป็นประะธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พบปะ พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จ ...
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลอบต.สมเด็จ ...
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมเด็จ ผู้นำชุมชน ร่วมจัดงานลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกัน ฯ พร้อมกับพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างถนน หมู่ 7 หมู่ 12 บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการกลไกลสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เพื่อการจัดการระบายสุขภาพชุมชน
งานประเพณี ลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กฐินอำเภอสมเด็จ จัดขบวนแห่ กฐินเพื่อแสดงให้เห็นความสามัคคี ในการจัดกองกฐิน ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองหญ้าป้อง ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
 
rss_feed ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ