messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-2567
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้1,085
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)40,989
ทั้งหมด 218,633

camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เปิดห้องประชุม ประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสมเด็จ โดยมีนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานการประจำเดือนพฤษภาคม 2567...
วันที่ 24-25 เมษายน 67 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล"
วันที่ 24-25 เมษายน 67 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" เชิญชวน ร่วมชม ร่วมเชียร์ ทีมนักกีฬา ตำบลสมเด็จ สร้างความสนุก...
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคลนายอำเภอสมเด็จ ปลัดอำเภอสมเด็จ ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567...
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมงานรวมพลคนชนเผา และของดีเมืองสมเด็จ นำโดยนายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานทั่ไป ...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นำโดย จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม...
เมื่อวันที 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ นำโดย นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะผู้บบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง จัดงานตลาดนัด ท้องถิ่นสีเขียว...
 
rss_feed ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview264

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ